Sắp xếp:
Tin vip
15,000,000đ/tháng

Nhà cho thuê 9 phước trường 5, sơn trà, đà nẵng

Phước Trường 5, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Hướng: BắcPhòng: 2m²: 80

Nhà

congthanh23qt

2 tháng trước

15,000,000đ/tháng

Hướng: BắcPhòng: 2m²: 80

Nhà

2 tháng trước


3,500,000đ

Hướng: chưa xác định

Nhà

2 tháng trước

3,000,000đ/tháng
3,000,000đ/tháng

Hướng: đôngm²: 15

Đất

2 tháng trước

3,500,000đ/tháng

Hướng: không xác định

Nhà

delete123654

3 tháng trước

3,500,000đ/tháng

Hướng: không xác định

Nhà

3 tháng trước

3,500,000đ/tháng

Hướng: tâym²: 20

Mặt bằng

dongkhoa248

3 tháng trước

3,500,000đ/tháng

Hướng: tâym²: 20

Mặt bằng

3 tháng trước

8,000,000đ/tháng

Hướng: đông lệch namm²: 68

Căn hộ

nguyencong1234

4 tháng trước

8,000,000đ/tháng

Hướng: đông lệch namm²: 68

Căn hộ

4 tháng trước

12,000,000đ/Tháng

Hướng: Namm²: 48

Mặt bằng

hnbiengoi3

5 tháng trước

12,000,000đ/Tháng

Hướng: Namm²: 48

Mặt bằng

5 tháng trước

40,870,000đ/Tháng

Hướng: GPhòng: 4m²: 145

Căn hộ

NHACHOTHUEKTL

5 tháng trước

40,870,000đ/Tháng

Hướng: GPhòng: 4m²: 145

Căn hộ

5 tháng trước

11,000,000đ/THÁNG

Hướng: Gm²: 70

Căn hộ

NHACHOTHUEKTL

5 tháng trước

11,000,000đ/THÁNG

Hướng: Gm²: 70

Căn hộ

5 tháng trước

80,000đ/giờ

CHO THUÊ PHÒNG TẬP NHẢY TRUNG TÂM QUẬN 10

100/17 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hướng: đông lệch namm²: 24

Mặt bằng

dmcartcenter

5 tháng trước

80,000đ/giờ

Hướng: đông lệch namm²: 24

Mặt bằng

5 tháng trước