My Kieu Bien

Tình trạng Tài sản

  • 67% Đất
  • 33% Căn hộ

Nhu cầu Tài sản

  • 100% Cần bán

Tài sản Khu vực

  • 67% Krông Pắc
  • 33% Thành phố Nha Trang

Giới thiệu My Kieu Bien

Sắp xếp:

0 Đánh giá

Sắp xếp:
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Compare listings

So sánh