An An Land

Kinh Doanh

  • Chuyên khu vực: Sơn Trà, Dự Án Đà Nẵng
  • Chuyên lĩnh vực: Căn hộ, đất biển, dự án đà nẵng

Tài sản

  • 67% Dự án
  • 17% Nhà
  • 17% Đất

Nhu cầu

  • 100% Cần bán

Khu vực

  • 33% Điện Bàn
  • 17% Hải Châu
  • 17% Ngũ hành sơn
  • 33% Other

Giới thiệu An An Land

Chuyên cần, trung thực

Sắp xếp:

So sánh các bảng liệt kê

So sánh