35,000,000đ/m2

Bán đất đấu lưng Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng

Xuân Thiều, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Hướng: Tây namm²: 394

Đất

congthanh23qt

3 tuần trước

35,000,000đ/m2

Hướng: Tây namm²: 394

Đất

3 tuần trước