Tiêm Phạm

  • Chuyên lĩnh vực: Cho thuê căn hộ dịch vụ

Tài Sản

  • 100% Căn hộ

Nhu Cầu

  • 100% Cho thuê

Khu Vực

  • 60% Quận 7
  • 20% Quận 8
  • 20% 7

Giới thiệu Tiêm Phạm

Sắp xếp:

0 Đánh giá

Sắp xếp:
Viết nhận xét

Viết nhận xét

So sánh các bảng liệt kê

So sánh