Nguyễn Thủy

tại Thủ Thiêm Real

 • Giấy phép đại lý: 47
 • Chuyên khu vực: Vũng Tàu
 • Chuyên lĩnh vực: Bất Động Sản

Tài sản

 • 25% Căn hộ
 • 25% Nhà
 • 25% Villa
 • 25% Other

Nhu cầu

 • 100% Cần bán

Khu vực

 • 25% Đất Đỏ
 • 25% Đồng Nai
 • 25% Hồ Tràm
 • 25% Other

Giới thiệu về: Nguyễn Thủy

Sắp xếp:

So sánh các bảng liệt kê

So sánh