hiếu le trung

  • Chuyên khu vực: hải phòng
  • Chuyên lĩnh vực: bất động sản

Tài sản

  • 67% Đất
  • 33% Other

Nhu cầu

  • 100% Cần bán

Khu vực

  • 67% Dương Kinh
  • 33% Thủy Nguyên

Giới thiệu về: hiếu le trung

nhân viên kinh doanh bất động sản đất xanh miền bắc

Sắp xếp:

So sánh các bảng liệt kê

So sánh