An An Land

Kinh Doanh

 • Chuyên khu vực: Sơn Trà, Dự Án Đà Nẵng
 • Chuyên lĩnh vực: Căn hộ, đất biển, dự án đà nẵng

Tài sản

 • 31% Nhà
 • 31% Dự án
 • 15% Đất
 • 23% Other

Nhu cầu

 • 77% Cần bán
 • 23% Cho thuê

Khu vực

 • 15% Hải Châu
 • 15% Ngũ hành sơn
 • 15% Liên Chiểu
 • 54% Other

Giới thiệu về: An An Land

Chuyên cần, trung thực

Sắp xếp:

So sánh các bảng liệt kê

So sánh