An An Land

Kinh Doanh

  • Chuyên khu vực: Sơn Trà, Dự Án Đà Nẵng
  • Chuyên lĩnh vực: Căn hộ, đất biển, dự án đà nẵng

Tài sản

  • 57% Dự án
  • 29% Nhà
  • 14% Đất

Nhu cầu

  • 100% Cần bán

Khu vực

  • 29% Điện Bàn
  • 14% Thanh khê
  • 14% Hải Châu
  • 43% Other

Giới thiệu An An Land

Chuyên cần, trung thực

Sắp xếp:

So sánh các bảng liệt kê

So sánh