Bích Khuê

Loại tài sản

  • 100% Nhà

Nhu cầu tài sản

  • 100% Cần bán

Tài sản khu vực

  • 50% Hoàng Mai
  • 50% Other

Giới thiệu: Bích Khuê

Sắp xếp:
  • 3,100,000,000đ

So sánh các bảng liệt kê

So sánh