Gói tin thuê bao

Hãy chọn mua gói tin để đăng tin duyệt tự động

Cơ bản

0đ

 • Thời gian hiển thị: 1 tháng
 • Tin đăng: 1
 • Logo Vip: 0

Bạc

50000đ

 • Thời gian hiển thị: 2 tháng
 • Tin đăng: 5
 • Logo Vip: 3

Vàng

100000đ

 • Thời gian hiển thị: 3 tháng
 • Tin đăng: 10
 • Logo Vip: 10

Vip

200000đ

 • Thời gian hiển thị: 6 tháng
 • Tin đăng: 30
 • Logo Vip: 30