Gói tin thuê bao

Hãy chọn mua gói tin để đăng tin duyệt tự động

Cơ bản

0đ

 • Thời gian hiển thị: 3 tháng
 • Tin đăng: 3
 • Logo Vip: 0

Bạc

100000đ

 • Thời gian hiển thị: 3 tháng
 • Tin đăng: 10
 • Logo Vip: 3

Vàng

300000đ

 • Thời gian hiển thị: 6 tháng
 • Tin đăng: 30
 • Logo Vip: 30

Vip

500000đ

 • Thời gian hiển thị: 1 năm
 • Tin đăng: Danh sách không giới hạn
 • Logo Vip: 50