Gói đăng tin thành viên

Đăng tin và up tin Vip tự động

Vip
500000đ
 • Khoảng thời gian: 1 năm
 • Bán nhà đà nẵng: Không giới hạn
 • Logo tin Vip: 50
Vàng
300000đ
 • Khoảng thời gian: 6 tháng
 • Bán nhà đà nẵng: 30
 • Logo tin Vip: 5
Đồng
50000đ
 • Khoảng thời gian: 3 tháng
 • Bán nhà đà nẵng: 10
 • Logo tin Vip: 2
Miễn phí
0đ
 • Khoảng thời gian: 2 tháng
 • Bán nhà đà nẵng: 1
 • Logo tin Vip: 0

Compare listings

So sánh