Gói đăng tin thành viên

Đăng tin và up tin Vip tự động

Vip
500000đ
 • Khoảng thời gian: 1 năm
 • Nhà đất đà nẵng: Danh sách không giới hạn
 • Danh sách nổi bật: 50
Vàng
300000đ
 • Khoảng thời gian: 6 tháng
 • Nhà đất đà nẵng: 30
 • Danh sách nổi bật: 5
Đồng
50000đ
 • Khoảng thời gian: 3 tháng
 • Nhà đất đà nẵng: 10
 • Danh sách nổi bật: 2
Miễn phí
0đ
 • Khoảng thời gian: 2 tháng
 • Nhà đất đà nẵng: 1
 • Danh sách nổi bật: 0

Compare listings

So sánh