4,500,000đ/tháng

Hướng: Đôngm²: 88

Chung cư

Trong

3 ngày trước

4,500,000đ/tháng

Hướng: Đôngm²: 88

Chung cư

3 ngày trước