868,000,000đ/130
868,000,000đ/130

Hướng: namm²: 130

Đất

1 tháng trước

650,000,000đ

Hướng: dNm²: 99

Đất

1 tháng trước

650,000,000đ

Hướng: dNm²: 99

Đất

1 tháng trước

Hướng: Bắcm²: 100

Đất

huynhthenhan2811

2 tháng trước

350,000,000đ

Hướng: Bắcm²: 100

Đất

2 tháng trước