Phạm Tấn Trúc

  • Chuyên khu vực: Tp. Hồ Chí Minh
  • Chuyên lĩnh vực: Bất động sản nhà phố

Tài sản

  • 100% Nhà

Nhu cầu

  • 100% Cần bán

Khu vực

  • 100% Bình Thạnh

Giới thiệu Phạm Tấn Trúc

Chuyên nhà phố

Sắp xếp:

So sánh các bảng liệt kê

So sánh