Tình trạng Tài sản

  • 33% Đất
  • 67% Other

Nhu cầu Tài sản

  • 33% Cần bán
  • 67% Other

Tài sản Khu vực

  • 100% Quận 10

Giới thiệu MinhTri

Sắp xếp:

0 Đánh giá

Sắp xếp:
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Compare listings

So sánh