Lâm Hồng Châu

  • Chuyên khu vực: Bình Thạnh, Phú Nhuận, TP. Thủ Đức

Tình trạng Tài sản

  • 100% Nhà

Nhu cầu Tài sản

  • 100% Cần bán

Tài sản Khu vực

  • 100% bình thạnh

Giới thiệu Chau Lam

Sắp xếp:

0 Đánh giá

Sắp xếp:
Viết đánh giá

Viết đánh giá

Compare listings

So sánh