1,958,950,000đ

Hướng: Đông NamPhòng: 2m²: 68

Chung cư

Lê Thúy

1 ngày trước

1,958,950,000đ

Hướng: Đông NamPhòng: 2m²: 68

Chung cư

1 ngày trước

Hướng: Namm²: 100

Mặt bằng

Mua bán Công Việc

1 năm trước

120,000,000đ

Hướng: Namm²: 100

Mặt bằng

1 năm trước