2,300,000đ/Tháng

Cần tìm bạn nữ ở ghép

Mai Lão Bạng, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Hướng: Namm²: 50

Phòng trọ

Mua bán Công Việc

11 tháng trước

2,300,000đ/Tháng

Hướng: Namm²: 50

Phòng trọ

11 tháng trước