5,200,000,000đ

Hướng: không xác địnhPhòng: 2m²: 68

Nhà

0938309438

12 tháng trước

5,200,000,000đ

Hướng: không xác địnhPhòng: 2m²: 68

Nhà

12 tháng trước

11,000,000đ/THÁNG

Hướng: Gm²: 70

Căn hộ

NHACHOTHUEKTL

12 tháng trước

11,000,000đ/THÁNG

Hướng: Gm²: 70

Căn hộ

12 tháng trước