7,400,000,000đ

Bán nhà 9 phước trường 5, sơn trà, đà nẵng

Phước Mỹ Phước Mỹ Sơn Trà Đà Nẵng

Hướng: BắcPhòng: 2m²: 80

Nhà

congthanh23qt

3 tháng trước

7,400,000,000đ

Hướng: BắcPhòng: 2m²: 80

Nhà

3 tháng trước

2,000,000đ/Tháng

Hướng: NamPhòng: 2m²: 50

Nhà

Mua bán Công Việc

11 tháng trước

2,000,000đ/Tháng

Hướng: NamPhòng: 2m²: 50

Nhà

11 tháng trước

4,500,000,000đ

Hướng: Đông namPhòng: 3m²: 86

Nhà

Mua bán Công Việc

11 tháng trước

4,500,000,000đ

Hướng: Đông namPhòng: 3m²: 86

Nhà

11 tháng trước