1,300,000,000đ

Bán nhanh đất VŨ MIÊN hướng ĐÔNG

Vũ Miên, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam

Hướng: Đôngm²: 117

Đất

canbannha

7 tháng trước

1,300,000,000đ

Hướng: Đôngm²: 117

Đất

7 tháng trước