Nguyễn Tuấn

30 Việt Hưng tại Đất Xanh Miền Bắc

2,400,000,000đ/94

Hướng: Đông NamPhòng: 3m²: 9166

Chung cư

Nguyễn Tuấn

2 tuần trước

2,400,000,000đ/94

Hướng: Đông NamPhòng: 3m²: 9166

Chung cư

2 tuần trước