NHACHOTHUEKTL

40,870,000đ/Tháng

Hướng: GPhòng: 4m²: 145

Căn hộ

NHACHOTHUEKTL

8 tháng trước

40,870,000đ/Tháng

Hướng: GPhòng: 4m²: 145

Căn hộ

8 tháng trước

11,000,000đ/THÁNG

Hướng: Gm²: 70

Căn hộ

NHACHOTHUEKTL

8 tháng trước

11,000,000đ/THÁNG

Hướng: Gm²: 70

Căn hộ

8 tháng trước