Dtduyen286

11,000,000,000đ

Shophouse Europe – Cam kết mua lại 130% giá bán sau 8 năm

Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Hướng: không xác địnhm²: 237

Mặt bằng

Dtduyen286

1 tháng trước

11,000,000,000đ

Hướng: không xác địnhm²: 237

Mặt bằng

1 tháng trước